Image

Borovac: Provedba prava djeteta s poteškoćama u razvoju vitalni državni interes

Puna provedba prava djeteta i osoba s poteškoćama u razvoju je vitalni državni interes - poručila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac tokom predstavljanja Analize stanja djece s poteškoćama u razvoju koju su danas u Sarajevu organizirali UNICEF i Delegacija EU u BiH.

Naglasila je da Konvencija o pravima djeteta i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom obavezuju BiH da stvori uvjete koji će omogućiti djeci s poteškoćama da još od ranog djetinjstva budu uključena u sve tokove života.

"Međutim, stvaranje tih uvjeta trebaju pratiti finansije i sredstva koja trebaju dobiti porodice djece s poteškoćama", kazala je. Borovac je, također, naglasila nužnost izrade strategije o inkluzivnom obrazovanju djece s poteškoćama, kao i osiguranje finansija za provedbu.

Predstavnica UNICEF-a Gita Narajan (Geeta Narayan) kazala je da danas predstavljaju Analizu stanja djece s poteškoćama, koju je uradio UNICEF u saradnji s partnerima, a koju je finansirala EU. "Ovo nije samo još jedno istraživanje već istraživanje koje nam treba pomoći da ona djeca koja su najčešće ''nevidljiva'' postanu ''vidljiva'' te da njihova situacija bude u fokusu", naglasila je. Kao najzabrinjavajući podatak Narajan je izdvojila nesistemsko rješavanje problema, iako je ostvaren napredak u smislu ostvarivanja prava. Da bi transformacija bila provedena, naglasila je, potrebno je uključiti sve segmente društva, vlade, roditelje, djecu, organizacije civilnog društva i donatore.

Šef Odjela za saradnju Delegacije EU u BiH Melvin Asin istakao je da je jedan od najvećih prioriteta EU zaštita i promocija prava djeteta te da s UNICEF-om rade na izradi politika i akcionih planova koji su usmjereni na rješenje tog problema. Kao dio tih aktivnosti, dodao je Asin, EU je finansirala izradu Analize stanja djece s poteškoćama u razvoju u BiH te da su kao rezultat dobili određene preporuke koje se odnose na osiguranje i zaštitu prava te djece. Također je zaključio da svi žele osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama i obrazovanju za svu djecu, a da bi se to postiglo, Asin je naglasio da svi moraju raditi i uložiti napore.

Aktivistica za prava osoba sa invaliditetom Ana Kotur smatra da djeca sa poteškoćama u razvoju nemaju jednake šanse te da njeno iskustvo pokazuje da se od 1995. godine, kada je krenula u školu, nije mnogo stvari promijenjeno. Također je naglasila da djeca sa poteškoćama u razvoju imaju problem u pristupu obrazovnim institucijama, ali da to nije problem samo fizičkog pristupa, već i literature, asistenata u nastavi i mogućnosti napredovanja.

„Svako dijete jednake šanse" naziv je događaja koji su u danas u Sarajevu organizirali UNICEF i Delegacija EU u BiH u saradnji s Informativnim centrom za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla i ''World Vision International'' u BiH.

Fokus radionice je stavljan na potrebu osiguranja pristupa kvalitetnijim inkluzivnim ulogama za svu djecu. To uključuje razvoj i intervencije u ranom djetinjstvu, inkluzivno obrazovanje te usluge socijalne zaštite. Analiza je pokazala da su upravo to oblasti u kojima se djeca s poteškoćama u razvoju i dalje suočavaju s preprekama i različitim oblicima diskriminacije.