Image

Bezbjedniji prelaz učenika do škole na Marijin dvoru

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima radnici građevinske firme „Grakop“ su tokom proteklog perioda u planiranom roku uspjeli završiti izgradnju pješačkog prelaza u Ulici Fra Anđela Zvizdovića na Marijin dvoru, kod Osnovne škole „Isak Samokovlija“. Pomenuti prelaz je poseban objekat za smirivanje saobraćaja, te je u sklopu realizacije projekta izgrađena i rampa za nesmetan prolazak osoba sa invaliditetom. Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 7.550 KM. Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar je pokrenula ovaj projekat s ciljem povećanja sigurnosti učenika na putu do pomenute škole i povratka kući, posebno jer se radi o saobraćajnici sa visokom frekvencijom saobraćaja.