Image

Bez obzira što nije nadležna Općina zbog sigurnosti pješaka započela sanaciju ploča u Titovoj ulici

Šetnica u Titovoj ulici je najprometnija u Sarajevu, a vjerovatno i u cijeloj Bosni i Hercegovini. I kao takva trebala bi biti najuređenija i ogledalo jedne evropske države. Međutim, stalna oštećenja na pločama šalju negativnu sliku, ali i izazivaju revolt kod naših sugrađana koji sa punim pravom negoduju.

Za šetnicu koja nije u nadležnosti Općine, a u želji da se riješe problemi, Općina Centar je u nekoliko navrata izdvajala sredstva kako bi se sanirala oštećenja. I ovog puta, načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je donio odluku da se, usljed nezadovoljstva stanovnika, izdvoje sredstva iz općinskog budžeta i sanira ono što je u nadležnosti Direkcije za ceste KS.

Tako su jučer radnici građevinske firme  „Sela“ započeli sanaciju oštećenih ploča u Titovoj ulici na dijelu od spomen-obilježja „Vječna vatra“ do BBI centra sa obje strane navedene ulice.

Mesud Zimić, šef gradilišta firme „Sela“ je kazao da će dinamika izvođenja radova ovisiti o vremenskim prilikama.

-Radnici su započeli sa radovima na sanaciji oštećenih ploča. Prvobitno se uklanjaju dotrajale ploče, a zatim postavlja adekvatna podloga na koju se polažu nove ploče. Planirano je da se zamijeni između 350 i 400 polomljenih i oštećenih ploča, dodao je Zimić.

Međutim, najveći uzročnici oštećenja ploča ujedno otežavaju i poslove na sanaciji, a riječ je o vozilima koja se kreću i parkiraju na šetnici koja nije predviđena za saobraćaj motornih vozila.

Načelnik Ajnadžić je istakao da se Općina uključila u rješavanje problema prvenstveno zbog građana.

-Dosta smo čekali da nadležni riješe ovaj problem i sada ćemo mi uraditi posao koji je trebao uraditi neko drugi. Međutim, nama je najbitnija sigurnost građana, a u onakvom stanju šetnica više nije bila sigurna za pješake gdje se u svakom trenutku neko mogao povrijediti. Istovremeno, apelujemo na sva pravna lica koja distribuiraju robu u prodavnicama u Titovoj ulici da se suzdrže od nepropisnog saobraćanja po šetnici jer se na taj način oštećuju ploče i dovode u opasnost prolaznici, naglasio je Ajnadžić.