Image

Besplatni kursevi engleskog i njemačkog jezika za mlade

 

S obzirom da poznavanje stranih jezika predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada, Općina Centar Sarajevo u saradnji sa JU „Centar za kulturu“, čiji je i osnivač, te Školom za strane jezike „Poliglot“ tokom oktobra i novembra 2017. godine organizira besplatne kurseve engleskog i njemačkog jezika za mlade uzrasta od 15 do 30 godina sa područja Centra.

Namjera projekta je podstaći mlade ljude da kroz učenje stranog jezika prošire svoje vidike, ali i da radom na sebi steknu korisno znanje i vještine, što je i jedan od prioriteta općinske Strategije prema mladim za period 2014-2020. godine.

Akreditovani predavači iz Škole za strane jezike „Poliglot“ će vršiti edukaciju polaznika dva puta sedmično u prostorijama ove škole.