Image

Bečlije preko mobilne aplikacije predlažu poboljšanja u gradu

Grad Beč je prije godinu dana razvio novu mobilnu aplikaciju "Reci Beču" (Sag's Wien), kroz koju će građani biti još direktnije uključeni u proces donošenja odluka. Uz samo nekoliko klikova, besplatna aplikacija može obavijestiti nadležne službe o nepravilnostima u gradu. Aplikacija je skinuta 26.000 puta, a poslano je 17.000 prijava.

Stanovnici Beča mogu jednostavno komunicirati putem smartphone aplikacije nadležnim vlastima, gdje su u gradu, na primjer, slomljeni semafori, smeće u parkovima, nesigurna gradilišta ili rupe na cesti. Aplikacija pokazuje da li je neko drugi prijavio istu nepravilnost, bilo da se pitanje već reguliše, pa čak i kada je nepravilnost već eliminisana.

Beč je već dugi niz godina lider u otvorenoj vladi u Evropi. Nova aplikacija je dio strategije digitalizacije grada za oko 600 web stranica e-uprave na kojima se mjesečno bilježi milion posjeta, što štedi mnogo vremena. Također se konstantno povećava broj pristupnih tačaka na bežičnoj mreži na javnim mjestima.