Image

Beč moguće sjedište prve Evropske agencije za regulaciju tržišta rada

Beč bi mogao biti sjedište prve Evropske agencije za tržište rada koja bi ubuduće sankcionisala prekogranični damping plata širom Evropske unije. Drugi mogući kandidati su Švedska i Bugarska.

Podrška Beču stiže i iz Njemačke. Njemačka savezna vlada i Njemački savez sindikata su već signalizirali da je takva jedna agencija u Beču ne samo poželjna već i da ima smisla jer je geografski  položaj Beča takav da je tačno u sredini država u kojima je razlika između plata jako izražena.

Nova agencija bi pored Generalnog vijeća i Generalne direkcije zapošljavala 140 uposlenika.

Evropska unija je ujedinjena u mišljenju da su potrebna pooštrena zakonska pravila za angažovanje radne snage iz zemalja sa niskim platama u bogatijim EU državama, tj. potrebno je da ti radnici dobijaju iste plate za isti posao koje obavi i domaće stanovništvo.

U Austriji je ustanovljen socijalni damping, međutim preduzeća iz drugih EU zemalja koja šalju radnu snagu u Austriju na kratko vrijeme i ne isplaćuju im plate u nivou austrijskih plata, trenutno uslijed nedostatak zakonske regulative ne mogu biti kažnjena. Najčešći prekršaji smjernica Evropske unije su zabilježena u građevinskoj branši, a i vozači kamiona su u velikoj mjeri pogođeni.

Zbog dobre konjunkture Austrije je upravo "zemlja broj jedan za slanje radne snage". Najniža plata u Austriji iznosi 1.500 eura, u Bugarskoj tek 200 eura.