Image

Beč – Javni poziv za dostavu idejnih 5G-rješenja

Grad Beč nagrađuje ideje za 5G-rješenja sa 400.000 eura

U okviru „5G Vienna Use Case Challenge“ svi zainteresovani startupovi, IT-kompanije i firme drugih branši mogu dostaviti idejna rješenja za primjene 5G-tehnologija. Najinovativniji koncepti će biti nagrađeni sa 400.000 eura a poziv je otvoren do 15. septembra 2019. godine. 

Grad Beč poziva startupove, tehnološke kompanije iz cijelog svijeta da se prijave i oblikuju grad pilotiranjem najsavremenijeg koncepta u saradnji sa jednim od tri licencirana 5G-telekom operatera (A1, Hutchison 3, Magenta Telekom). Operateri će pružiti neophodnu 5G-infrastrukturu potrebnu za implementaciju najboljih rješenja i djelovati kao partneri pobjedničkim timovima.

Idejna rješenja moraju biti primjenjiva u jednom sljedećih područja: 

  • mobilnost i javni transport (npr. upravljanje parkiranjem ili upravljanje mobilnošću)

  • sigurnost (npr. analiza podataka, detektori ugljičnog monoksida ili upravljanje masom)

  • zdravstvena zaštita (npr. telemedicina ili rehabilitacija)

  • obrazovanje (npr. virtual reality ili broadband u nastavi)

Preduslov za učešće na takmičenju je dokaz da je kompanija prethodno razvila bar jednu demo verziju ili potpuno funkcionalan prototip. 

Dokumentacija i detalji za aplikaciju na engleskom jeziku se mogu downloadovati putem registracije na portalu: http://schiefer.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=138 , a pobjednici „5G Vienna Use Case Challenge“ će biti proglašeni već 15. oktobra 2019.