Image

Beč: Fabrika bioloških lijekova na bazi celijskih kultura

Njemačka farmaceutska kompanija „Boehringer Ingelheim“ gradi novu fabriku bioloških lijekova u
Beču. Skoro 700 miliona eura obezbjeđeno je za investiciju koja će stvoriti 500 novih radnih mjesta
za visoko kvalifikovane radnike.
Projekat predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u istoriji kompanije, kao i najveće korporativno
ulaganje u Beču od 1979. godine, kada je „General Motors“ otvorio fabriku u bečkoj gradskoj četvrti
Aspern.
Predviđeno je da pogon počne sa radom 2021. godine i da proizvodi prije svega biološke lijekove
korištenjem ćelijskih kultura.
„Biološki lijekovi obećavaju pozitivne ishode u budućnosti, a oblast prirodnih nauka je važna za Beč
kao istraživačku lokaciju“, izjavio je gradonačelnik Beča Michael Häupl.
„Mi ne proizvodimo samo aktivne supstance za sopstvene biološke lijekove, nego i za skoro sve
velike farmaceutske kuće“, objašnjava Hubertus von Baumbach, predsjednik rukovodstva
kompanije. Poslije pogona u Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Kini, fabrika u Beču
biće četvrta lokacija kompanije na kojoj se proizvode biološki lijekovi na bazi ćelijskih kultura.