Image

Beč će 2019. ulagati više novca u radu sa djecom i mladima

Grad Beč će 2019. investirati više sredstava u rad sa djecom i mladima. Ukupno će tokom sljedeće godine u centre za mlade, mobilni rad sa mladima, udruženja za mlade, težište "Grad-radionica Mladi Beč" (Werkstadt Junges Wien) te u mnoge druge projekte biti uloženo oko 33 miliona Eura.

To je oko 6 procenata više nego 2018. godine. Time se prije svega pruža podrška ponudi projekta wienXtra i ZOOM Djecijem muzeju,  manifestacijamam poput Igra na raspustu i Game City kao i Bečkim Ulicama za igru i Bečkoj službi za održavanje parkova.

"Ponudama u kategoriji rada sa djecom i mladima u Beču stvaramo svijet slobodnog prostora, kulture mladih i učenja na životnom iskustvu. Rad sa djecom i mladima omogućuje mladost bez skučenosti", smatra gradski povjerenik za pitanja problematike mladih Jürgen Czernohorszky.

U okviru otvorenog rada sa djecom i mladima aktivno je oko 800 uposlenika na otprilike 80 lokacija – centrima za mlade, mjesta susreta mladih i drugim mjestima kontakta - koji redovno posjećuju  više od 530 parkova i ostala (polu)javna mjesta. Time dolazi do preko 2 miliona kontakata sa mladim ljudima godišnje. "Takva široka mreža ponuda inače se ne može naći nigdje u Europi.", zaključuje Czernohorszky.

"Ponude se orijentiraju prema interesima i potrebama djece i mladih ljudi. Potiču se njihove ideje, sposobnosti i potencijali. Djeca i mladi uče kroz igru medjusobno prihvatanje, zajedništvo bez predrasuda, sposobnosti rješavanja konflikta, ali i svjesnot o bitnosti zdravlja i zaštite okoliša.", kaže Czernohorszky.

"2019. u radu sa djecom i mladima fokusirati ćemo se na demokratiju i sudjelovanje. Djeca i mladi ljudi su experti za svoju problematiku. Stoga mi je bitno da mogu aktivno sudjelovati u kreiranju svoje okoline.", ističe gradski povjerenik Jürgen Czernohorszky.

U januaru počinje sa radom veliki projekt "Grad-radionica Mladi Beč" u kojem će hiljade djece i mladih ljudi u svom okruženju – u vrtićima i školama, centrima za mlade i klubovima, parkovima i zajedničkim stanovima - biti ispitano o tome šta im se svidja u njihovom gradu, šta bi možda promijenili i kako bi Beč trebao izgledati u budućnosti. Ovaj projekt u kojem učestvuju i djeca i mladi ljudi biti će osnova strategije grada Beča za njihovu problematiku. Ova strategija treba garantirati da se djeca i mladi ljudi i u budćnosti doro osjećaju u našem gradu i da se mogu razvijati.