Image

Austrijska ambasada Sarajevo zahvaljujući podršci austrijskih firmi osigurala tablete za 12 škola u BiH

Pandemijom korona virusa su posebno pogođeni učenici i učenice, koji ne raspolažu potrebnom opremom. Austrijska ambasada je stoga pokrenula donatorsku akciju, u okviru koje će za socijalno ugrožene učenike i učenice 12 osnovnih i srednjih škola u BiH biti obezbijeđeno 120 tableta. Učenicima će na taj način biti omogućeno da prate online nastavu.

Donatorska akcija je realizirana zahvaljujući austrijskoj privredi u BiH, koja je, kao i u prošlosti, ponovo pokazala svoju spremnost na socijalni angažman. Austrijska ambasada izražava veliku zahvalnost firmama, koje su učestvovale: Raiffeisen Bank BiH, GRAWE osiguranje, Porsche BH d.o.o.,  Sparkasse Bank BiH, UNIQA osiguranje i Wiener osiguranje.

Ambasadorica Ulrike Hartmann će već u ponedjeljak, 04. maja i u utorak, 05. maja uručiti tablete slijedećim školama:

U ponedjeljak, 04.05.2020. godine u 10 sati Osnovnoj školi Grbavica 1 i u 13 sati Osnovnoj školi „Kulin Ban“ u Visokom.

U utorak, 05.05.2020. godine u 10 sati Osnovnoj škola Srednje i u 14 sati Srednjoškolskom centru Pale.

Ostalim školama će tableti biti isporučeni u toku naredne sedmice.