Image

Apel Općine Centar Vladi KS i kantonalnom Ministarstvu zdravstva

Općina Centar Sarajevo u proteklom periodu posvetila je veliku pažnju oblasti zdravstva, a sve sa ciljem da ovu uslugu što više približi stanovnicima Centra.

Tako su između ostalog otvoreni punkt Hitne pomoći, ali i nove ambulante gdje je Općina obezbijedila prostore i čije je opremanje u potpunosti ili djelimično finansirala.

Posljednja ambulanta u nizu koja bi uskoro trebala otvoriti vrata građanima nalazi se u Pionirskoj dolini. I ovdje je Općina obezbijedila prostor, ali i izdvojila novac za opremanje.

Sredstva su prebačena JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo koji je trebao izvršiti nabavku neophodne medicinske opreme.

S obzirom da je mandat Upravnom odboru ove ustanove istekao u julu 2020. sada nije moguće pokrenuti javnu nabavku za opremu.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić uputio je apel Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva KS da što hitnije imenuju UO Javne ustanove Domovi zdravlja KS kako bi se otkočio proces raspisivanja javnih nabavki, te izvršila kupovina neophodne opreme.

-Apelujem da se u interesu naših građana imenuje Upravni odbor i izvrši nabavka opreme. Općina je obezbijedila prostor i finansirala njegovu rekonstrukciju i opremanje, ali zbog navedenog problema u pitanju je isporuka neophodnih aparata, naglasio je Ajnadžić.

Posao oko uređenja prostora u kojem će pored ambulante u Pionirskoj dolini biti smještena i apoteka trebao bi biti završen tokom naredne sedmice. Za nadati se da će nadležni riješiti i pitanje isporuke opreme kako bi građani ovog dijela općine imali kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu uslugu.