Image

AIS produžio Kolektivni ugovor na trogodišnji period sa elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini

AIS, kolektivna organizacija za zaštitu izvođačkih muzičkih prava u Bosni i Hercegovini, već četvrtu godinu zaredom uspješno sprovodi efikasnu zaštitu domaćih i inostranih muzičkih izvođača. Dugogodišnja partnerska saradnja sa predstavnicima reprezentativnih udruženja elektronskih medija, nastavljena je jučer potpisivanjem Aneksa o produženju Kolektivnog ugovora.

Aneks su potpisali u ime kolektivne organizacije AIS, predsjednik AIS-a Almir Ajanović, u ime Udruženja privatnih elektronskih medija u BiH PEM, predsjednik udruženja Reuf Herić, u ime  Asocijacije elektronskih medija u BiH AEM, predsjednik udruženja Elvir Švrakić i u ime Udruženja lokalnih radio stanica RS, predsjednik udruženja Mladen Kapor.

Predsjednik AIS-a Almir Ajanović zahvalio se predstavnicima reprezentativnih udruženja elektronskih medija na dosadašnjem doprinosu u zaštiti muzičkih izvođača, te izrazio uvjerenje da će uspostavljena saradnja u budućem periodu biti još učinkovitija. Istakao je da će akcent buduće partnerske saradnje biti podizanje svijesti i promocija autorskog i srodnih prava, kao i poticaju  muzičkog stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine.

Svečanom potpisivanju prisustvovala je i direktorica AIS-a Jasmina Misirlić, koja je ovom prilikom istakla važnost nastavka uspješne saradnje sa elektronskim medijima u BiH, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je to jedan od najvažnijih elemenata u raspodjeli tantijema muzičkim izvođačima.

Na ovaj način se nastavlja uspješno provođenje zakonske obaveze od strane elektronskih medija u Bosni i Hercegovini, kada su prava izvođača muzičkih djela u pitanju.