Image

Negiranje bosanskog jezika je negiranje Bošnjačkog naroda, ali i države BiH!

Internacionalni ekspertni tim Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika (21. februar) ističe da je bosanski jezik, koji ima svoje utemeljenje u stotinama godina historije BiH kulturna, naučna i historijska činjenica i jedino tako ga treba promatrati i istraživati.

“Dakle radi se o bosanskom jeziku kao priznatoj činjenici na svim slavenskim katedrama u svijetu, činjenici koja je kodificirana u svijetu, činjenica koja je kanonizirana u književnosti, filmskoj, pozorišnoj i svakoj drugoj umjetnosti. Neshvatljivo je da se Bošnjaci pokušavaju demonizirati samo zato što sebe legitimiraju bosanskim jezikom. Ne postoji nijedan fenomen svijesti kroz koji se bolje oslikava bošnjačka prošlost, sadašnjost i budućnost nego što je to bosanski jezik. Naziv bosanski jezik jeste aspiracija i na državu BiH, jer je nastao na bosanskohercegovačkoj zemlji”, navodi se.

Iz Instituta za istraživanje genocida Kanada smatraju da je bosanski jezik postao predmet nasrtaja raznih hegemonskih politika. Zato je, naglašavaju, negiranje bosanskog jezika negiranje bošnjačkog naroda, ali i negiranje države BiH.

“Svjesni da je bosanski jezik podložan asimilaciji jer je praktički državno nezaštićen jezik, svjesni da bosanski jezik nema onaj tretman koji u civiliziranom svijetu jedan jezik ima, svjesni da u bošnjačkom mentalitetu postoje nedoumice u odnosu na vlastiti jezik, dajemo otvorenu podršku istraživačima u oblasti bosanskog jezika i književnosti. Pozivamo ih da nastave naučno-argumentirano istraživati i raditi u toj oblasti, te objavljivati knjige i naučne radove. Stavovi o bosanskom jeziku se mogu iznijeti samo na naučnim skupovima, gdje se argumentirano o tome može raspravljati”, smatraju u Institutu.

Napominju da je država BiH ratificirala međunarodnu Konvenciju o ljudskim pravima i slobodama, te je dužna i osigurati sva prava iz tog dokumenta.

“Evropska konvencija direktno zabranjuje diskriminaciju po svakom osnovu, pa i po osnovu jezika. Svaka diskriminacija je zabranjena i direktno je tuživa u Međunarodnom sudu u Strazburu. BiH mora usaglasiti Ustav s tom konvencijom da bi se mogla izboriti sa svim negativnim pojavama koje se dešavaju i u oblasti jezika”, istaknuto je u saopćenju.

U saopćenju za javnost pozvane su sve relevantne akademske i kulturne institucije na institucionalnu borbu za bosanski jezik iz koje će proizlaziti najbolji elementi njegove zaštite.

“Izgubiti jezički identitet znači izgubiti nacionalni, porodični, ljudski, kulturni identitet”, navode iz Institut za istraživanje genocida Kanada povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika.