Image

Općina Stari Grad upozorava političke partije da će nepropisno postavljanje promotivnih sadržaja biti sankcionisano

Općina Stari Grad Sarajevo upozorava sve političke subjekte, partije i kandidate - učesnike na Općim izborima 2018. godine da se suzdrže od nepropisnog postavljanja plakata, banera, transparenata, predizbornih poruka i dr. na prostoru ove općine.

Odlukom o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Stari Grad Sarajevo (Službene novine KS 1/11) propisano je da je zabranjeno lijepljenje oglasa na drveće, zidove, izloge, ugostiteljske objekte i objekte u kojima su smješteni organi uprave i drugi državni organi, organizacije i vjerske zajednice.

Inspektori Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad od početka predizborne kampanje, 07.09.2018. godine, vrše pojačan inspekcijski nadzor i djeluju u skladu sa svojim ovlaštenjima. Upozoravaju se politički subjekti, partije i kandidati, da će inspektori Službe za opću upravu i inspekcijske poslove u slučaju kršenja navedene odluke na licu mjesta izdavati prekršajne naloge. Komunalni redari zajedno sa uposlenicima općinskog Odjeljenja za održavanje javnih površina bez upozorenja će uklanjati sve plakate i promotivne materijale koji budu postavljeni bez odobrenja i na nedozvoljena mjesta.

Osim toga, Kantonalna komunalna inspekcija KS ranije je podsjetila na obavezu poštovanja Zakona o komunalnoj čistoći KS (Službene novine KS 14/16). Pema navedenom zakonu, postavljanje plakata zabranjeno je izvan mjesta određenog za tu svrhu, a zabrana se odnosi na stubove javne rasvjete, stubove kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stabla, trafo-stanice, nadvožnjake, podvožnjake, pasaže, fasade zgrada, itd.

Kako je ranije najavljeno, sve uočene nepravilnosti bit će sankcionisane od strane nadležne Kantonalne komunalne inspekcije KS, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo izdavanjem prekršajnih naloga. Predviđena novčana kazna za pravna lica iznosi od 1.000– 6.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 500 – 2.000 KM.