Image

Obnovljeno igralište na Grdonju

Kako je predviđeno dinamikom radova Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač i glavni finansijer Općina Centar, uspjela je okončati radove na rekonstrukciji i modernizaciji ciciban igrališta na Grdonju.

Na igralištu je instaliran nov mobilijar i sanirana zaštitna ograda i podloga.

Stanovnici ovog dijela općine Centar su izrazili zadovoljstvo urađenim i izrazili nadu da igralište i mobilijar neće biti meta vandala u narednom periodu.