Image

Moskva: Hoće li ponovo biti dozvoljen uvoz jabuka iz BiH u Rusiju?

Predstavnici više institucija iz Bosne i Hercegovine danas bi u Moskvi trebali razgovarati sa ruskim zvaničnicima o eventualnom ukidanju zabrane izvoza jabuka u Rusku Federaciju.

Zbog zloupotreba, odnosno prepakivanja jabuka iz Poljske i izvoza kao domaćeg proizvoda, Rusija je u januaru ove godine, kao i 2016. godine, zabranila izvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine, zbog čega velike štete trpe domaći proizvođači, kao i cijela BiH.

Uoči putovanja u Moskvu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je izjavio da je u BiH uvedena rigorozna provjera stvarnih proizvođača jabuka, pa se više neće moći dogoditi da izvoznu dozvolu dobiju firme koje samo prepakuju jabuku iz izvoza i šalju u Rusiju. Izvoznici će morati imati dokaz da jabuka koju izvoze potiče od domaćih proizvođača.