Image

CIK BIH: U ponoć ističe rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH

U ponoć ističe rok za podnošenje prijava za registraciju birača koji žele glasati izvan Bosne i Hercegovine putem pošte ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu.

“Do petka, 20. jula, do 16.00 sati stiglo je 52.740 prijava birača koji žele glasati izvan BiH. Do tog trenutka obrađene su 29.272 prijave. Od toga, 26.815 zadovoljavaju uslove za registraciju, a 2.457 prijava je imalo određene nedostatke i nisu se stekli uslovi da budu registrovani za glasanje izvan BiH”, kazala je ranije Feni portparolka CIK-a BiH Maksida Pirić.

Dodala je da se nedostaci uglavnom ogledaju u tome da nije dostavljen validan dokaz o identitetu, da prijavni obrazac nije potpisan ili da nedostaje neki od dokumenata koji trebaju biti priloženi uz obrazac PRP-1.

“Tamo gdje smo imali kontakt mail ili broj telefona, obavještavali smo podnosioce o nedostacima u prijavi, tako da imaju vremena dopuniti svoj zahtjev”, navela je Pirić.

Ona je podsjetila da danas ističe rok za promjenu biračke opcije za raseljene osobe unutar BiH, kao i za birače sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH za određivanje biračke opcije u vezi sa odabirom entitetskog državljanstva.

Pirić je dodala da u 16.00 sati ističe i rok koji je ostavljen političkim subjektima da otklone nedostatke na kandidatskim listama.