Image

Bosna i Hercegovina danas slavi 26 godina nezavisnosti!

Danas je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i danas se  obilježava 26. godišnjica Referenduma o nezavisnosti, koji se održao 29. februara i 1. marta 1992. godine, kada se više od dvije trećine bh. građana izjasnilo pozitivno – glasali su za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je nacionalni praznik kojim se proslavlja nezavisnost Bosne i Hercegovine od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ. Održan je 29. februara i 1. marta, a označavao je opredjeljivanje građana ka budućnosti zemlje. Ujedno je bio i uvod u krvavi rat.

Punoljetni građani Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasali su o nezavisnosti Bosne i Hercegovine na referendumu na kojem je jedino pitanje bilo:

“Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”

Prema egzaktnim pokazateljima, na Referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine glasalo je 2.073.568 građana/glasača BiH (izlaznost 64,3 posto), od kojih je 99,7 posto bilo za nezavisnost.